Pečovatelská služba společnosti Společně proti času o.p.s.

Společně proti času o.p.s.

Posláním Pečovatelské služby Společně proti času o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního stavu zejména pak seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby
 • Služba je poskytována dospělým osobám od 19 let, starším a mladším seniorům

Okruh osob, kterým není služba určena

 • osobám, které ohrožují svůj život či zdraví nebo zdraví a život pracovníků (vlivem závislosti na návykových látkách, agresivního chování či duševního onemocnění)
 • osobám, jejichž onemocnění vyžaduje taková opatření, která pečovatelská služba není schopna zajistit (pobytové zařízení, hospitalizace)

Důvody, pro které musíme zájemce o službu odmítnout:

 • osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena
 • služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 • zájemce žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.Rozhodli jste se využít nabídky společnosti Společně proti času o.p.s.?

KONTAKTUJTE NÁS!!

POTŘEBUJETE PORADIT
s výběrem vhodné služby?

+420 734 827 199
+420 474 447 817

Pečovatelská služba společnosti Společně proti času o.p.s.

Seznamte se s výhodami

státem registrované terénní sociální služby společnosti Společně proti času o.p.s..

Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí

Společně s naší péči a pomocí při každodenních činnostech zůstávají senioři, dlouhodobě nemocní a zdravotně postižení soběstační. Spokojeni zůstávají ve svém domově , udržují vybudované vztahy se svou rodinou, přáteli, známými.

Chci se seznámit

Nenechte si utéct žádnou novinku

Mám zájem o Pečovatelskou službu


Chcete-li si u nás objednat službu, nebo se zaregistrovat, vyplňte prosím formulář pro nového klienta. Máte-li otázky, zavolejte nám, nebo nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře v patičce www.

Jak požádat o Pečovatelskou službu společnosti Společně proti času o.p.s.

Podkladem pro zahájení jednání se zájemcem o pečovatelskou službu je formulář

Údaje zájemce o pečovatelskou službu, který zájemce vyplní a předá pracovníkovi.

Online formulář je k dispozici ZDE.

Za Pečovatelskou službu Společně proti času o.p.s. se jednání se zájemcem o službu účastní vedoucí služby nebo sociální pracovník. Kontakty ZDE.

Pro samotné jednání je vhodné si s pracovníkem předem, nejlépe telefonicky, domluvit schůzku. Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu a podávání informací probíhá zpravidla v době mezi 8:00 až 16:00 hodinou v pracovní dny. V jiném čase po předchozí domluvě.

Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu se dle dohody uskutečňuje v kanceláři společnosti nebo v domácím prostředí zájemce o službu. Jednání je možné po dohodě uskutečnit i na jiném místě, např. v nemocnici, kde je zájemce momentálně hospitalizován.

Zásady Pečovatelské služby společnosti
Společně proti času o.p.s.

 • Lidská důstojnost - pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů, respektují jejich přání, jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva.
 • Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému uživateli, jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby a přání.
 • Naslouchání - pracovníci vyslechnou přání uživatelů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
 • Vzájemná spolupráce - pracovníci uživatele motivují ke spolupráci, podporují je ve společném výkonu prováděné činnosti.
 • Odbornost / kvalita - služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání uživatele, zákonů a vnitřních předpisů. Uživatelé jsou průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby.

POTŘEBUJETE PORADIT
s výběrem vhodné služby?

+420 734 827 199
+420 474 447 817

Kontaktní formuláře


Jméno
Email

Informace Dobrovolníci (ke stažení)

Jméno
Email
Telefon
Věk
Profese

Informace Seniorský Parlament (ke stažení)

Jméno
Email
Telefon
Věk

Kde nás najdete?

Společně proti času o.p.s.
Poliklinika 2. podlaží
chodba C, číslo dveří 204
Chomutov, Kochova 1185
IČO: 22800522

Spojte se s námi

+420 474 447 817
  +420 734 827 199
spolecneproticasu@seznam.cz

Sdílejte s námi